NUF-Service Firma Hjelp

Trenger du hjelp eller bistand med innlevering av de forskjellige rapporter i England eller i Norge for et NUF?

NUF Service. Innlevering av Annual Return,  Årsrapport, Annual Accounts, Årsregnskap, Dormant Company Accounts til companieshouse og tax report eller skattefritak for engelske selskapet, NUF´er. Web/internett innlevering eller per vanlig post. Merk at sistnevnte forsvinner etterhvert. Om du trenger hjelp til dette - ta kontakt.

Problemer med de forskjellige rapporter til de engelske myndigheter for et NUF. Vi  bistår, hjelper til med, og tar forhandlinger med companieshouse og HM Revenue & Customs (HMRC) vedrørende manglende eller ikke leverte Annual Return,  Annual Accounts og  Dormant Company Accounts  til companieshouse og tax report eller skattefritak for det engelske selskapet og leverer Annual Return,  Annual Accounts og  Dormant Company Accounts  til companieshouse og tax report til HM Revenue & Customs (HMRC). Endring av engelsk adresse og annet til companieshouse for selskapet.
Har du et NUF, men ikke fungerende adresse eller det engelske selskapet er i ferd med å bli slettet grunnet manglende rapporter så som Annual Return. Om ikke gått for langt er det i de fleste tilfeller blitt løst.  TA KONTAKT 

NUF er en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak. Dette er et selskap som er hovedregistrert utenfor Norge, som så registreres i det norske Foretaksregister og får et eget organisasjonsnummer i Norge. Mer om NUF.