NUF service

Plikter for et LTD

og NUF:

I England, for LTDet:
  • Årlig levering av årsrapport, Annual Return.
  • Årlig levering av årsregnskap, Annual Accounts, eller Dormant Company Accounts.
  • Innlevering til skattemyndighetene, for skattefritak om ikke drift i england, HM Revenue & Customs (HMRC).

I Norge, for NUFet:

  • Innlevering av selvangivelse og næringsoppgave til skatteetaten.
  • Innlevering av årsregnskap til Brønnøysund.
  • Innlevering av mva oppgaver og eventuelle AGA oppgaver.

 

Viktig å vite om NUF/LTD, plikter:

Årlig levering av årsrapport, Annual Return.
Årlig levering av årsregnskap, eller Annual Accounts,eller Dormant Company Accounts til
Companies House.

Unnlatelse av å levere årsregnskap, eller Annual Accounts, eller Dormant Company Accounts er en straffbar handling som kan resultere i at medlemmene blir bøtelagt personlig i den kriminelle domstoler. I tillegg kan registerfører iverksette tiltak for å slette selskapet fra offentlig register. Unnlatelse av å betale en Forsinkelsesgebyr kan resultere i tvangsforretninger.
Dette bøtelegges inntil 1500/7500 gbp.

For eksempel regnskapet for regnskapsperioden avsluttet 30 september 09 må være levert innen 30. juni 2010 for å unngå en sen innlevering straff. Hvis ikke var levert til Companies House frem til 15. juli 2010  ville pådra seg et Forsinkelsesgebyr på £ 150.

Ved forsinket levering, eller ikke levering av  årsrapport, Annual Return vil kunne medføre at selskapet slettes.

Referanse: Companies House